[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านจอง
เมนูหลัก
Link Banner

Facebook

 
แผนผังหน่วยงาน
เธ„เธ“เธฐเธœเธนเน‰เธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃ
Click ดูประวัติ
นายสวัสดิ์ ก้อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
4 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
5 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
6 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
7 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
8 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
9 : ปฐมวัย
10 : บุคลากรทางการศึกษา
11 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
Based on : Banjong School Modified by Narawit Chanin
โรงเรียนบ้านจอง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
Based on : Banjong school Modified by Narawit Chanin