ศิลปหัตกรรมระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านจอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 ที่ได้รับรางวัล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ
ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 – 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

Author