ปัจฉิมนิเทศ ป.6 2561

โรงเรียนบ้านจอง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรรณ์ชัย จองแก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอง เป็นประธานในพิธี

Author