ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

นายวรรณ์ชัย จองแก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอง ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ

Author